Årsmøte 2022

Engerjordet sameie og vels Årsmøte 2022 vil bli holdt i musikkrommet på Blommenholm skole torsdag 28. april kl 19.00.

Eventuelle saker til møtet bes meddelt styret senest 04.04.2022.

Mail: styret@engerjordet.no

Innkalling/Årsberetning vil lagt ut på nettsidene uken før påske. Om dere ikke har direkte saker til årsmøte, men ønsker om fokusområder, oppgraderinger, endinger eller lignende benytt gjerne samme mail og tiden frem mot årsmøte for å komme med tilbakemelding.

Styret har i år behov for 1-2 nye styremedlemmer og ønsker veldig gjerne tilbakemelding om noen ønsker å bidra i styrearbeidet. Ta gjerne kontakt på telefon 99790082 eller styret@engerjordet.no om man har spørsmål ang styrevervet.

Med vennlig hilsen Styret i Engerjordet sameie og vel