Sameierdokumenter

Forsikring

Her finner du vår felles forsikingspolise som gjelder all boliger på Engerjordet. Polisen er utvidet til å dekke alle tilbygg. I tillegg dekker den fra før også alle garasjer og utvidete verandaer.

Spesifikasjoner om boligstandard som er dekket i polisen er fjernet, til fordel for en generell klausul som sier at dekningen gjelder uansett standard.

Ved eventuell skade skal Gjensidige Forsikring  kontaktes på telefon 03100 eller bygningnaring@gjensidige.no.

Forsikringsdokumenter: Forsikringsdokument 2024

Engerjordets kontaktperson i forbindelse med forsikringen er Espen Bjerke-Narud, tlf. 997 90 082.

Vedtekter

Her finner du  Vedtekter for Engerjordet sameie og vel

Her finner du Parkerings og delingsbestemmelser

Velkomstbrosjyre

Her finner du brosjyren Velkommen som nabo på Engerjordet