Sameierdokumenter

Forsikring

Her finner du vår felles forsikingspolise som gjelder all boliger på Engerjordet. Polisen er utvidet til å dekke alle tilbygg. I tillegg dekker den fra før også alle garasjer og utvidete verandaer.

Spesifikasjoner om boligstandard som er dekket i polisen er fjernet, til fordel for en generell klausul som sier at dekningen gjelder uansett standard.

Ved eventuell skade skal Gjensidige Forsikring  kontaktes på telefon 03100 eller bygningnaring@gjensidige.no.

Forsikringsdokumenter: Forsikringsdokument 2024

Engerjordets kontaktperson i forbindelse med forsikringen er Espen Bjerke-Narud, tlf. 997 90 082.

Vedtekter

Her finner du  Vedtekter for Engerjordet sameie og vel

Her finner du Parkerings og delingsbestemmelser

Her finner du Vedtekter for Setningsskadefondet

Velkomstbrosjyre

Her finner du brosjyren Velkommen som nabo på Engerjordet