Felles ordninger

Flagging

Flagging med Sameiets flaggstang besørges av Jacob Landsvik i hus nr.46 som kan kontakes per. telefon 47902415.

Ellers følger vi offentlige flaggdager og flaggregler

Hageavfall

Hver vår og høst settes det ut containere for hageavfall. Disse står normalt i en uke og blir tømt løpende ved behov.
Vi oppfordrer alle til å benytte disse, det gis informasjon i god tid når containere kommer.
NB! Husk å ikke legge annet avfall i disse containerne, dette er meget kostbart for sameiet.

Containerordning

For å gjøre vår- og høstopprydningen enklere for oss alle har vi tradisjon for å bestille avfallscontainere to ganger i året. Dette er vanligvis før 17. mai og i oktober/november, og gjerne i forbindelse med felles dugnad. Alle sameierne blir varslet i postkassen og på nettsiden.
Dette er en kostbar ordning for sameiet, og det er viktig at alle sorterer avfallet før det går i containeren. Det skilles på hageavfall, blandet avfall og spesialavfall. Hageavfall og blandet avfall går i hver sin container, mens spesialavfall (f.eks. bildekk og elektriske apparater) skal ikke legges i containerne, men må leveres selv.
I tillegg bestilles det vanligvis en container til juletrær.

Snøbrøyting og strøing

Sameiet sørger for snøbrøyting og strøing på alle fellesarealer, inkludert stikkveier og foran garasjer. Det er viktig at alle forsøker å parkere slik at det er mulig med en effektiv og grundig måking.
Vi vil særlig oppfordre til at biler står i garasjen om vinteren, slik at unødvendig parkering foran garasjene og i stikkveien minimeres, da dette vanskeliggjør måking. Dette arbeidet utføres Asker og Bærum Traktortjenester AS

Parkering

Den kommunale regulerings­planen for Engerjordet omfatter bestemmelser om parkering.
Bestemmelsene innebærer at beboernes biler skal parkeres i eller foran egen garasje der denne ikke fungerer som snuplass, på parkeringsplassene ved lekeplassen eller på østsiden i øvre del av hovedveien.
Gjesteparkering er regulert ved at hver leilighet har en halv gjesteparkeringsplass og ved at besøkende biler skal parkeres i egen stikkvei eller på egen tomt.

Forsikringsordningen

Vedtektene bestemmer at Sameiet skal administrere en felles forsikringsordning som gjelder all boliger på Engerjordet, med tilbygg og garasjer. Den enkelte sameier oppnår store besparelser ved at Sameiet forhandler frem en felles bygningsforsikring. Innboforsikring inngår ikke i denne ordningen, dette må den enkelt sameier selv sørge for.

Lekeplassen

Firmaet CH Prosjekt bidrar med regelmessige tilstands- og sikkerhetsvurderinger og dokumentert informasjon om det enkelte lekeapparat.
I tillegg gjør vi generelt vedlikehold av lekeplassen på de årlige dugnadene.

Grøntarealer

Sameiet vedlikeholder grøntarealene på fellesområdene. Dette omfatter gressklipping og eventuelle større oppgraderinger/vedlikehold, særlig rundt lekeplassen.
Dette arbeidet utføres av Bærum Hageservice AS

Gatebelysning

Gatebelysningen i stikkveiene og rundt lekeplassen er Sameiets ansvar. Feil på lys kan meldes inn på: http://sl.veilysfeil.no/webmap_ab/webmap.htm

Har du spesielle spørsmål angående veibelysningen i Bærum kommune kan du melde fra på e-post veilys@baerum.kommune.no eller på telefon 67 50 40 50.

Øvrige spørsmål ang veibelysning kan rettes til Styret.

Fargekoder

GUL: 2245-Y18R (0153) – SOLGUL
BLÅ: 7010-B03G (0347) – MALMBLÅ
GRØNN: 5131-G87Y (0345) – MOSE
BEIGE: 1910-Y26R (0206) – NEVADA
GRÅ: S5502-Y (1462) – GRÅ SKIFER
RØD: 5038-Y83R (0025) – RØROSRØD

Det finnes flere varianter av fargen RØD på Engerjordet, men de er forholdsvis like. Det er blitt brukt både Ætterød (4745-Y85R), Rørosrød og Rødbrun (4740-Y86R). I følge de som kan dette er Rørosrød litt mørkere og renere i fargen enn de to andre som vil framstå mer «møkkete» i fargen. Men her er det viktigere at hele rekker velger samme fargetone.