Kontakt

Sameiet har en egen postkasse som står plassert ved innkjøring til Engerjordet. Brev og beskjeder til sameiet ved styret kan postes her eller til vår e-post adresse.

Engerjordet Sameie og Vel
Engerjordet 9b
1365 Blommenholm

styret@engerjordet.no

Vår regnskapsfører er Magne Tufte Bøyum som kan nås på kasserer@engerjordet.no eller 98261532

Bankkonto drift: 6219.05.34710
Bankkonto kapital: 6074.06.34510