Container Høst 2018

Containere mandag 8. oktober til fredag 12. oktober
Det blir plassert en container for hageavfall og en for blandet avfall ved lekeplassen og tilsvarende innerst i veien.
Vi håper at alle også denne gangen vil respektere retningslinjene for sortering, slik at vi ikke blir belastet for en unødvendig stor regning.
Det må ikke legges vanlig avfall i hageavfallscontaineren (avfallet må tas ut av plastsekkene), og følgende må ikke legges i container for blandet avfall:
-Bildekk
-Kjemikalier og maling
-Hvitevarer
-Elektroniske produkter
-Annet spesialavfall
Se også egen info på containeren. Hvis dette ikke overholdes blir alle sameiere belastet for sortering av avfallet.
Fyll heller ikke på med topp. Det koster oss mye ekstra, da sjåføren ikke kan frakte overfylte lass. Containerne vil bli tømt underveis så alle skal få plass til avfallet.