FEIING AV FELLESAREAL/STIKKVEIER

Det er bestilt feiing av fellesareal og stikkveier FREDAG 28. april. Da må alle biler være fjernet slik at maskiner og utstyr kommer fram og får utført jobben best mulig.