Feiing vår 2024

Det er bestilt feiing av fellesareal og stikkveier Mandag 29. april. 

Da må alle biler være fjernet slik at maskiner og utstyr kommer fram og får utført jobben best mulig.