Fremkommelighet på Engerjordet

I forbindelse med container for hageavfall 8-12 Oktober ønsker Styret og komme med en oppfordring til alle som har trær og hekk langs veiene. Det er flere steder at trær og hekker vokser langt ut over sine bredder. Dette hindrer parkering, trafikk og nyttekjøretøy fremkommelighet. I utgangs har sameiet tomt som strekker seg ½-1 m utenfor veiene og her ser vi veldig mange steder at det er blitt plantet hekker og trær. Når disse i tillegg vokser lang ut i veien skaper dette problemer. Minner derfor om at hekker og busker skal vokse innom egne tomtegrenser og har dere trær som vokser ut over vei skal det finnes fri høyde for brøytebiler og renovasjonsbiler.
Hvis vi ser at dette ikke overholdes vil vi før vinteren besørge for å fjerne hekker og trær som går ut i veiene.
Hvis det også er noen som har hekker/trær langs sin tomt som de mener er sameiets ansvar ber vi dere om å gi beskjed om dette slik at vi får fjernet dette.