Styret

Styret medlemmer:

Leder:

Espen Bjerke-Narud
Engerjordet 70
99790082
espen.bjerkenarud(at)gmail.com

Styremedlem:

Magne Bøyum
Engerjordet 50
98261532
magne(at)live.com

Jan E. Brække
Engerjordet 144
48190431
jenevolb(at)online.no

Jeanette Nyseter
Engerjordet 26
97004120
jeanette.nyseter(at)gmail.com

Bjørn Solum
Engerjordet 43
90580292
sol.foss(at)online.no